تبلیغات
نوزادان، کودکان

پژوهشی در دانشگاه پردیو در لافایت ایندیانا، ایالات متحده آمریکا نشان داده است که مورد علاقه مادر بودن نیز ممکن است به همان اندازه یا بیشتر از مایه سرخوردگی او را فراهم آوردن، پیامدهای ناگوار احساسی و عاطفی داشته باشد. داشتن چنین افتخاری ممکن است به شدت به سلامت روان شخص آسیب برساند.
پایگاه اینترنتی futurity.org به نقل از خبرنامه دانشگاه پردیو نوشت که این نتیجه بر اساس دو فاز از یک پژوهش گسترده مربوط به تفاوت‌های درون خانوادگی گرفته شده است. به گفته جیل سویتور، استاد جامعه شناسی دانشگاه پردیو « افرادی که از لحاظ احساسی و عاطفی بیشتر با مادر خود نزدیک هستند، هزینه‌ بزرگی را می‌پرداند و این کودکان خیلی بیشتر علائم و عوارض افسردگی را نشان می‌دهند تا آنهایی که بزرگترین کشمکش‌ها را با مادران خود دارند که معتقدند آنها فرزندانی هستند که بیشتر مایه سرخوردگی‌شان را فراهم آورده‌اند.»
مگان گیلیگان، استادیار رشته توسعه انسانی و مطالعات خانواده در دانشگاه دولتی آیوا و فارغ‌التحصیل دانشگاه پردیو می گوید: «هزینه احساسی که این افراد می پردازند، ناشی از تنشی است که فرزندان بزرگسال مورد علاقه مادر با توجه به قرابت عاطفی یا احساس مسئولیت بیشتر برای مراقبت احساسی از مادران سالخورده تحمل می‌کنند.»جزئیات و نتایج این پژوهش در Journal of Gerontology: Social Sciences ارائه شده و همچنین الگوهای نژادی نیز در آن مورد مقایسه قرار گرفته است.

مطالعات قبلی نشان داده بود که در خانواده‌های سیاه‌پوست قربت عاطفی بیشتری وجود دارد. حدود یک چهارم در خانواده‌های مورد مطالعه سیاه‌پوست بوده‌اند.جیل سویتور در این مورد می‌گوید: «یافته‌های ما نشان می دهد که مخصوصاً فرزندان خانواده‌های سیاه‌پوست که نسبت به خواهران و برادران خود بیشتر مورد علاقه مادر هستند، بیشتر پریشان احوال می شوند.»کارل پیلمر، استاد توسعه انسانی در دانشگاه کرنل نیز از جمله نگارندگان این مقاله پژوهشی است. سرمایه این پژوهش را انستیتو ملی سالمندی آمریکا فراهم آورده است

منبع: عصر ایران به نقل از آنا

   


آن چه مسلم است کود‌کان بخش مهمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌د‌هند‌. آیند‌ه از آن آنهاست و د‌ر د‌ستان آنها اهد‌اف توسعه تحقق می‌یابد‌. اگر آنها امروز بیاموزند‌ که چگونه از جهان د‌لسوزانه نگهد‌اری کنند‌ فرد‌ا د‌چار مشکل نخواهند‌ شد‌ اما اگر نیاموزند‌ فرد‌ایشان د‌چار مشکلات فراوانی خواهد‌ شد‌. این آموزش باید‌ از جانب ما صورت گیرد‌. د‌ستیابی به یک زند‌گی پاید‌ار د‌ر گروی همین آموزه‌ها ست. اگر این آموزش‌ها د‌ر د‌وران کود‌کی انجام گیرند‌ به یک باور ذهنی تبد‌یل می‌شوند‌ و این باور کود‌کان را ملزم به پاسد‌اری از این میراث گرانبها می‌کند‌. چرا که کود‌کی نرم‌ترین و مستعد‌‌ترین زمان برای آموزش همیشگی عاد‌ت‌هایی است که برای همیشه ملکه ذهن می‌شوند‌.  به طور مثال می‌توانید‌ آبیاری کرد‌ن گلد‌ان‌ها، تفکیک زباله‌ها و پاکیزه نگه‌د‌اشتن طبیعت را د‌ر بازی‌هایی که با آنها می‌کنید‌ به آنها بیاموزید‌ چرا که از قابل د‌رک‌ترین روش‌ها‌ برای آموزش بچه‌ها استفاد‌ه از زبان بازی است. بازی برای کود‌ک نوعی مشق زند‌گی است. نوعی رویارویی است با آنچه که فرد‌ا برای او اتفاق خواهد‌ افتاد‌. پس سعی کنید‌ از این فرصت برای آموزش آنها حد‌اکثر استفاد‌ه را ببرید‌.
 به عنوان نمونه زمانی که د‌ارید‌ با کود‌کتان نقاشی می‌کشید‌ برای او توضیح د‌هید‌ که مد‌اد‌ها و د‌فترها چگونه و از چه چیز ساخته می‌شوند‌. برای او توضیح د‌هید‌ که تراشید‌ن بی‌جهت مد‌اد‌ها و استفاد‌ه کرد‌ن بی‌هد‌ف کاغذها به معنی قطع شد‌ن تعد‌اد‌ بیشتر د‌رختان و لخت شد‌ن زمین از سبزی و آباد‌انی است. وقتی که به مسافرت می‌روید‌ هنگام عبور از بیابان‌ها به او یاد‌آور شوید‌ که د‌ر صورت قطع بی‌رویه د‌رختان تمام زمین این گونه خشک خواهد‌ شد‌ سپس با برد‌ن او د‌ر زیر سایه د‌رختی اهمیت و ارزش وجود‌ د‌رختان را برای او توضیح‌د‌هید‌ تا ملموس‌تر بتواند‌ موضوع را د‌رک کند‌. به آنها بیاموزید‌ که به زند‌گی حیوانات احترام بگذارند‌ که لازم نیست از همه آنها بترسند‌. به آنها بگویید‌ که همه حیوانات خطرناک نیستند‌ و می‌توان د‌ر کنار بعضی از آنها به راحتی زند‌گی کرد‌. برایشان توضیح د‌هید‌ که انسان برای بقای خود‌ به همه حیوانات نیاز د‌ارد‌ و بد‌ون آنها چرخه طبیعت ناقص خواهد‌ شد‌.  با مثال برای او توضیح د‌هید‌ که انسان بیش از هر موجود‌ د‌یگری باعث ویرانی طبیعت و موجود‌ات طبیعت می‌شود‌. جنگل‌ها را تخریب و رود‌خانه‌ها را مسموم می‌کند‌ و مصرف بی‌حد‌ و بی‌رویه‌اش می‌تواند‌ جهان را به نابود‌ی بکشاند‌.  خود‌ نیز بد‌انید‌که د‌ر چنین محیطی، مسائل و د‌شواری‌های کود‌کان با بزرگسالان یکی می‌شود‌. کود‌کان با ورود‌ به این محیط تحت تاثیر انواع آسیب‌های ناشی ازگرم شد‌ن زمین، نازک شد‌ن لایه اوزون، بالا آمد‌ن سطح آب د‌ریاها و د‌یگرعوامل ویران کنند‌ه محیط زیست قرارمی‌گیرند‌. اما اگر هوشیارانه عمل کنیم می‌توانیم بهترین یار طبیعت شویم و د‌ر بقایش کارآمد‌‌تر از همه موجود‌ات عمل کنیم.می‌توانیم  با برنامه ریزی‌های د‌رست و مطالعه شد‌ه د‌ر نگهد‌اری از محیط زیست بکوشیم. از معاد‌ن و منابع آن به گونه د‌رست استفاد‌ه کنیم و آیند‌گان را نیز د‌ر هنگام برخورد‌اری د‌ر نظر بگیریم. می‌توانیم قوانینی وضع کنیم که افراد‌ سود‌جو نتوانند‌ با د‌ور زد‌ن آن د‌ست به ویرانی جهان بزنند‌ و با برنامه‌های کارآمد‌ به آموزش کود‌کان بپرد‌ازیم تا آنها نیز تحت تاثیر این آموزه‌ها د‌ر حفظ طبیعت بکوشند‌ و این میراث و شیوه نگهد‌اری آن را به آیند‌گان خود‌ منتقل کنند‌.  

   


دکتر مهدی بیاتی درباره رفع نیازهای عاطفی کودکان و واژه‌ «بغلی کردن» آن‌ها گفت: عمدتا عوام و کسانی که دانش لازم در ارتباط با مسائل کودکان را ندارند و نیاز کودک به بغل کردن را درک نمی‌کنند مدعی می‌شوند اگر مادر زمان زیادی در طول روز کودک خود را در آغوش بگیرد وی در اصطلاح «بغلی» می‌شود. واژه بغلی شدن غلط است و هیچ پایه علمی ندارد.

بیاتی همچنین اظهار کرد: تمامی روان‌شناسان معتقدند «بغل کردن» و در آغوش گرفتن کودکان به خصوص در گروه سنی صفر تا دو سال از مهم‌ترین نیازهای عاطفی آنهاست. کودکان نیازهای عاطفی خود را با گریه کردن و رفتارهایی از این قبیل به والدین خود نشان می‌دهند.

این روان‌شناس ادامه داد: نقش مادر در شکل‌گیری اعتماد به‌نفس و عزت نفس کودک بسیار مهم‌تر از پدر است و یکی از مهم‌ترین راه‌های رفع نیاز عاطفی کودک در آغوش گرفتن و نوازش وی تا زمانی است که این نیاز در آن رفع شده و به آرامش برسد.

بیاتی رفتار والدین با کودک را «حالی به ‌حالی» عنوان کرد، و در این باره نیز گفت: زمانی که والدین بخصوص مادر، متناسب با حال خود با کودک رفتار می‌کنند این برخورد «حالی به حالی» است زیرا زمانی که حال خودشان خوب باشد با کودک مهربان بوده و او را بغل کرده و نوازش می‌کنند اما زمانی که حال مناسب ندارند با کودک نیز رفتار مناسبی نخواهند داشت. لذا زمانی که والدین متناسب با حال خود به پردازش نیازهای عاطفی کودک می‌پردازند باعث بهم ریختگی حوزه روانی کودک و دوگانگی رفتاری وی می‌شوند.

وی افزود: کودک در این شرایط نمی‌داند چه زمانی ممکن است از طرف مادر طرد شود و چه زمانی با استقبال عاطفی از طرف وی مواجه می‌شود به همین دلیل در آینده دچار استرس و اضطراب جدایی و مشکلات این‌چنینی می‌شود. در واقع عوام معتقدند که اگر مادر یا پدر زمان زیادی در روز کودک خود را درآغوش بگیرند او را در اصطلاح «بغلی» کرده‌اند و این موضوع باعث وابستگی‌های روحی وی در زندگی آینده و بزرگسالی ‌کودک می‌شود. این باور غلط است و در واقع عکس آن صادق است. باید سعی کنیم چنین باورهای غلطی را از اذهان مردم پاک کنیم زیرا اگر این نیاز در کودکی برطرف نشود باعث وابستگی‌های شدید عاطفی و روانی این فرد در بزرگسالی می‌شود.

این روان‌شناس در ارتباط با شکل‌گیری اعتماد در کودکان گفت: صفر تا دو سالگی زمانی است که اعتماد درکودک پایه‌ریزی می‌شود و وی به خود، والدین ودنیای اطراف اعتماد می‌کند. اگر در این سن به نیازهای عاطفی کودک پاسخ داده نشود وی دچار بی‌اعتمادی شده و این عدم اعتماد در بزرگسالی موجب شک، کم‌رویی و خجالتی شدن فرد می‌شود. وظیفه والدین محبت کردن و آماده کردن کودک برای ورود به زندگی اجتماعی با روحیه‌ای مناسب و شخصیتی متعادل است و این امر تنها از طریق رفع نیاز عاطفی و روانی کودک میسر می‌شود.

منبع : جام جم سرا

   


م‌کاری مادرزادی تیروئید، بر اثر کمبود هورمون‌های تیروئید در بدو تولد یا پس از آن دیده می‌شود. در این بیماری سطح هورمون تیروکسین کمتر از میزان طبیعی است. این بیماری اغلب موارد در اثر اختلال غده تیروئید در دوران جنینی اتفاق می‌افتد.
 
هر نوزادی که متولد می‌شود، ممکن است به این بیماری مبتلا باشد. با توجه به این که غده تیروئید بر همه جوانب سلامت تاثیر می‌گذارد، در صورت کنترل و تشخیص کم‌کاری تیروئید، اقدامات درمانی برای آن باید به‌سرعت شروع شود.
 
دکتر فهیمه سهیلی پور، فوق‌تخصص غدد و متابولیسم کودکان می‌گوید: کم‌کاری تیروئید بر اثر کمبود ترشح هورمون‌های تیروئید، ممکن است از بدو تولد یا درهر زمانی پس از تولد ایجاد شود. لزوم تشخیص به‌موقع این بیماری از آن روی اهمیت دارد که سال‌های اول عمر، زمان تکامل مغز کودک بوده و تکامل طبیعی مغز وابسته به هورمون‌های تیروئید است. این بیماری در بدو تولد به‌ندرت علائم دارد. در صورت تشخیص می‌توان از عوارض برگشت‌ناپذیر و غیرقابل جبران آن جلوگیری کرد. اختلال در تکامل غده تیروئید و اختلال در سنتز هورمون‌های تیروئید، علل این بیماری است. بروز کم‌کاری مادرزادی تیروئید، در دختران دو برابر پسران است.
 
نشانه‌های متفاوت در بدو تولد

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در این باره می‌گوید: کم‌کاری تیروئید در 95 درصد موارد در بدو تولد بدون علامت است و بندرت با علائمی از قبیل، ورم اطراف چشم، خواب آلودگی، زبان بزرگ و زردی طولانی خود را نشان می‌دهد.
 
این متخصص تاکید می‌کند: با از بین رفتن زمان طلایی و به تعویق افتادن درمان، این بیماری با اختلال در تکامل مغز، سبب بروز اختلال توانایی‌های مغزی، بدنی و رشد قدی می‌شود. همچنین بروز اختلال در ترشح هورمون‌های تیروئید در ماه‌های اول تولد، باعث عقب ماندگی ذهنی کودک می‌شود.
 
اختلال تیروئیدی مادر، جدی گرفته شود

 
مصرف مناسب ید، در مادران باردار در پیشگیری از ابتلا به این بیماری نقش موثری دارد. در حال حاضر، مساله کمبود ید در ایران حل شده است. مصرف کافی ید از اختلال در تکامل مغز جنین جلوگیری می‌کند.
 
دکتر سهیلی پور معتقد است؛ بررسی کم‌کاری تیروئید در مادر باردار ضرورت دارد، چراکه جنین در سه ماه اول تولد قادر به ساختن هورمون تیروئید نیست و تکامل مغز جنین در این سه ماه وابسته به هورمون‌های تیروئید مادر است. استفاده از برخی داروهای پرکاری تیروئید و رادیواکتیو، طی حاملگی سبب بروز کم‌کاری مادرزادی تیروئید در نوزاد می‌شود، البته این تاثیرات ممکن است گذرا یا دائم باشد.
 
این متخصص تاکید می‌کند: نکته حائز اهمیت این است که مادر، قبل از بارداری و در دوران بارداری از نظر تیروئیدی تحت نظر پزشک باشد. فراموش نکنیم مشکلات تیروئیدی در حاملگی، سبب بروز کم‌کاری مادرزادی تیروئید نمی‌شود.
 
درمان کم‌هزینه

 
در طرح غربالگری کشور، با گرفتن چند قطره خون از پاشنه پای نوزادان، در روز سوم تا پنجم تولد، برای تشخیص کم‌کاری مادرزادی تیروئید، بیماریابی انجام می‌شود. عوارض این بیماری با تشخیص زودرس و درمان به موقع در کشور کاهش یافته است.
 
این استاد دانشگاه با اشاره به این موارد می‌گوید: بیماری کم‌کاری مادرزادی تیروئید در صورت تشخیص به‌موقع، درمانی کم‌هزینه دارد و با شروع هر چه سریع‌تر درمان، از عوارض بیماری جلوگیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این سوال که بعد ازتشخیص کم‌کاری مادرزادی کودک چه اقداماتی باید انجام شود، می‌گوید: در صورت غیرطبیعی بودن آزمایش پاشنه پا، نوزاد به متخصصان اطفال یا به فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان ارجاع داده می‌شود. چنانچه با آزمایش سرمی تشخیص این بیماری تائید شود، کودک در یک روند سه ساله تحت درمان قرار می‌گیرد.
 
بعد از این دوره درمان در بیشتر موارد قرص تیروئید قطع شده و بیمار دوباره از نظر بالینی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر آزمایش، با وجود عدم مصرف یک ماهه دارو طبیعی باشد، می‌توان دارو را قطع کرد.
منبع: جام جم

   


یکی از پژوهشگران مطرح در این زمینه، پروفسور دوئک از دانشگاه استنفورد است. تحقیقی که او بر روی بچه‌های کلاس پنجمی انجام داده نشان می‌دهد که تشویق و ستایش اشتباه، در واقع نتیجۀ عکس دارد. در این تحقیق به کودکان مسائلی داده شد که حلشان نیاز به تلاش داشت، اما در عین حال ساده بودند، در نتیجه اکثر بچه‌ها موفق به یافتن پاسخ صحیح شدند.

سپس به نیمی از دانش آموزان گفته شد که باهوش هستند، و نیمی دیگر به خاطر "سعی‌شان" ستوده شدند ("تو زحمت زیادی کشیدی!"). سپس به دانش آموزان این انتخاب داده شد که بین مسائل مشکلتر یا تستی که کاملاً مشابه اولی، که راه حلش را یاد گرفته بودند و چیز جدیدی از آن نمی‌آموختند، یکی را انتخاب کنند. نود درصد بچه‌هایی که به خاطر سعی‌شان ستوده شده بودند، مشتاق بودند که به سراغ حل مسائل سخت تر بروند، اما اکثریت بچه‌هایی که به آنها گفته شده بود باهوش هستند، مسائل آسانتر را که راه حلش را بلد بودند انتخاب کردند. دانشمندان استدلال می‌کنند که اینکه به سادگی به بچه بگوییم با هوش، یا فوق‌العاده، یا نابغه ، هستند، در واقع باعث می‌شود تا از انجام تجاربی که به تصویر "باهوش" بودن آنها آسیب وارد می‌کند، حذر داشته باشند.
 
اما متعادل کردن میزان تشویق و ستایش از کودک، در عمل کار سختی است. همۀ والدین می‌خواهند که فرزندانشان بدانند که فارغ از هر اتفاقی، فوق‌العاده هستند، اما این تمایل را باید به نفع پیشرفت شخصیتی کودکان، تعدیل کرد. تشویق زیادِ از حد، فایده این امر را به ضرر تبدیل می‌کند.
 
مهم است که بدانیم که کی باید کودکمان را ستایش و تشویق کنیم و کی نباید این کار را بکنیم و درک کنیم که این تشویق به چه شکل باید باشد. اگر یک کودک به خاطر کارهای کوچک و عادی تشویق شود (مثلاً بگوییم "آفرین که امروز صبح بیدار شدی!") تشویق شما جنبۀ پاداشی خود را از دست خواهد داد و تنها به بخشی از نویز پس زمینه بدل خواهد شد. چرا برای چیزی زحمت بکشید، وقتی که آن را به هر حال به دست خواهید آورد، فارغ از اینکه تلاشی بکنید یا نکنید؟ تشویق به دلایل نامشخص نظیر "تو فوق‌العاده‌ای!" نیز می‌تواند به کاهش اعتماد به نفس بیانجامد، چرا که کودک راهی برای فهمیدن معنای واقعی این حرف ندارد (چرا فوق‌العاده؟ در برابر چه چیز فوق‌العاده؟) و نمی‌داند که راه رسیدن به "فوق‌العادگی" چیست؟
منبع سایت فرارو
 
بیایید ببینیم که چه چیز تشویق را به پاداشی مثبت تبدیل می‌کند و به نقش آن در افزایش اعتماد به نفس، استقامت و پایداری نگاهی بیاندازیم. به یاد داشته باشید که پاداش باید یک رفتار هدف را افزایش دهد، وگرنه پاداش محسوب نمی‌شود.
 
در واقع اگر رفتار هدف کاهش یابد، آنچه که تصور می‌کنید یک پاداش است، در واقع یک تنبیه بوده است. مطالعات بر روی اشکال "تو باهوشی" و "تو فوق‌العاده‌ای" تشویق، نشان می‌دهد که حتی با وجود مثبت بودن این واژه‌ها، نتیجۀ مطلوب (استفادۀ بیشتر از هوش یا ادامۀ رفتار خوب) کاهش می‌یابد، در نتیجه این تشویق در واقع به شکل تنبیه عمل می‌کند. همچنین در نظر داشته باشید که هر پاداشی، اگر به دفعات زیاد داده شود، قدرت خود در شکل دادن به رفتار از دست می‌دهد. تشویق اگر زیاد صورت گیرد، همین اتفاق برایش می‌افتد.
 
همچنین در نظر داشته باشید که توجه پدرانه و مادرانه و واکنشهای پدر و مادر، ذاتاً بخشی از فرآیند طبیعی پدری و مادری هستند و در نتیجه به خودی خود می‌توانند پاداش باشند. در نتیجه وقتی که بچۀ شما نقاشیش را به شما نشان می‌دهد، جلوی خودتان را بگیرید و نگویید که "تو پیکاسوی بعدی هستی!" و در عوض (اگر نمی‌دانید) از او بپرسید که چه کشیده و چرا آن رنگها را انتخاب کرده و از این قبیل سوالات. خلاصه این که نسبت به آن نقاشی، توجه واقعی نشان دهید.
 
این نوعی "انتقال تشویق" است که از روی حس طبیعی پدری و مادری صورت می‌گیرد. همۀ مردم، به خصوص کودکان، از اینکه کسی به آنها توجه داشته باشد و نسبت آنها و کاری که می‌کنند، کنجکاوی نشان دهد، لذت می‌برند.
 
به یاد داشته باشید که هدف از تشویق و ستایش، افزایش رفتارهای مطلوب است. در مثال بالا، افزایش رفتار مطلوب، ایجاد تمایل در کودک برای ادامه دادن به ابراز خود به صورت خلاقانه و به راههای مثبت است. در طولانی مدت، مطمئناً دلتان می‌خواهد که کودکان بتواند اعتماد به نفس ابراز خود را داشته باشد، در تلاشهای خلاقانه‌اش ممارست به خرج دهد و در فائق آمدن بر موانع و چالشها و نظرات دیگران پایداری و استقامت نشان دهد. این رفتارها و مهارتها، و نه تشویق توخالی، هستند که در آیندۀ دور اعتماد به نفس را در کودکتان شکل می‌دهند.
 
همچنین به یاد داشته باشید که توجه شما و علاقۀ شما به آنچه که کودک انجام می‌دهد، می‌تواند حتی در زمانی که کودک اشتباهی انجام می‌دهد و یا در رسیدن به هدفی مشخص ناکام می‌ماند، خاصیت تشویقی خود را حفظ کند. در واقع، این لحظات فرصتی ارزشمند را فراهم می‌کنند تا بتوانید با ستایش و تشویق سعی و تلاش کودک و تشویق او تلاش دوباره یا امتحان کردن راهی دیگر، به او پاداش دهید. استمرار توجه به کودک به او نشان می‌دهد که اشتباهات، پایان دنیا نیستند و از هوش و "فوق‌العادگی" او در چشم شما کم نمی‌کنند.
 

   


کی از مهمترین نکاتی که والدین در روند ترتیب فرزندانشان باید همواره به خاطر داشته باشند این است که هر روز از سوی کودکانشان به دقت تحت نظر هستند.

البته کودکان نه تنها تک‌ تک رفتارهای والدین را زیر نظر دارند بلکه به تمام حرف‌هایی که پدر و مادرشان می‌زنند و جملاتی که به زبان می‌آورند نیز به دقت گوش می‌دهند.

توجه به این نکته مهم که تمام رفتارهایمان به عنوان پدر و مادر زیر نگاه دقیق کودکمان است، سرنخی مهمی را در زمینه تربیت آنها به دستمان می‌دهد. هر تصمیمی که ما بزرگترها می‌گیریم، هر لغتی که به زبان می‌آوریم و هر عملی که انجام می‌دهیم به دقت مورد توجه فرزندمان است و در واقع کودکان، در هر لحظه از رفتارهای ما بزرگترها الگو برمی‌دارند و دانستن این واقعیت، مسئولیت سنگینی را به دوش والدین می‌گذارد.

کودکان از ما می‌آموزند و این یک واقعیت انکارناپذیر است. آنها رفتار ما را کپی می‌زنند؛ چه مثبت باشد و چه منفی و این الگوبرداری‌ها در نهایت به آنها شخصیتی صادق و باثبات یا آسیب‌پذیر و ناقص می‌دهد.

 سایت «گود مِن پروجکت» به نقل از پدرانی که برخی از تجارب خود از بزرگ کردن فرزندانشان را با مخاطبان این سایت به اشتراک گذاشته‌اند دراین‌باره به هفت رفتاری که کودکان مشخصا از والدین کپی می‌زنند، اشاره کرده که به شرح زیر است:

هر عملی که والدین انجام می دهند به دقت مورد توجه فرزندان است


1. کودکان به دقت به نحوه رفتار شما بزرگترها با والدین خودتان توجه می‌کنند و از شما الگو می‌گیرند و در نهایت شبیه همان رفتار را به شما باز‌می‌گردانند.

2.آنها در عین حال رفتار شما را با دیگر افراد تحت نظر دارند و اگر با افرادی که با شما در تماس هستند رفتار نامناسبی داشته باشید، شک نکنید که فرزندتان نیز با دیگران همان رفتار را خواهد داشت.

3. کودکان توجه می‌کنند که شما چگونه پول و مسائل مالی خود را مدیریت می‌کنید.

4. کودکان همواره تحت نظر دارند که والدین‌شان با افراد مسئول و بالادست به لحاظ موقعیت اجتماعی مانند مامور پلیس یا رئیس شرکت چگونه رفتار می‌کنند و چه اندازه به این افراد احترام می‌گذارند و در صحبت کردن درباره این اشخاص، چقدر ادب را رعایت می‌کنند. اگر شما این موضوع را رعایت نکنید فرزندتان نیز در طول زندگی‌اش هرگز به مقامات و اولیای امور که البته خود شما را نیز شامل می‌شوند، احترام نخواهد گذاشت.

5. کودکان با دقت به درجه نظم و انضباطی که شما به عنوان پدر و مادر او در جنبه‌های مختلف زندگی دارید، توجه دارند. بنابراین اگر پرخوری کنید، زیاد بخوابید، صورت حساب‌هایتان را به موقع پرداخت نکنید و به نظم در کارهایتان اهمیت ندهید، انتظار نداشته باشید که فرزندتان خلاف این رفتار کند و فرد منظمی شود. مگر اینکه رویه خود را تغییر دهید تا کودکتان نیز الگوی بهتر و سالم‌تری را مقابل چشمانش داشته باشد و با آن الگو، بزرگ شود.

6.کودکان به عمق شخصیت و صداقتی که شما در زندگی به نمایش می‌گذارید، دقت می‌کنند. اگر تقلب کنید و اگر حرفتان با عمل‌تان یکی نباشد و قصد فریب آدم‌های اطرافتان را داشته باشید و هرچند نامحسوس این کار را انجام دهید باز هم کودکان درک می‌کنند و متاسفانه از این رفتار سوء، الگو می‌گیرند.


7. کودکان از سخاوتمندی و بخشندگی شما نیز الگو می‌گیرند. پس از کمک کردن به مردم با رضایت قلبی غافل نشوید تا فرزندتان نیز از نعمت زندگی کردن با قلبی سرشار از عشق و بخشندگی نسبت به انسان‌ها و کمک به دیگران بهره‌مند شود.

منبع ایسنا

   دندانهای شش به عنوان آسیب پذیرترین دندانها شناخته شده انداز نظر تمام پژوهشگران دندان 6 به عنوان آسیب پذیرترین دندان
بشمار می آید.
چرا به این دندان، (دندان شش) می گویند؟
چون اولین دندان آسیای بزرگ دایمی است که معمولاً در سن 6 سالگی رویش می کند و از طرفی اگر از خط وسط فکین به
طرف عقب دندانها را شمارش کنیم در ردیف ششم قرار گرفته است. تعداد آنها چهار عدد (دوعدد در فک بالا و دو عدد در فک
پایین) قراردارد وجود این دندان تاثیر مهمی در طبیعی نگه داشتن اسکلت و نهایتاً زیبایی چهره دارد.از دست دادن این دندان
موجب اختلال در ردیف شدن دندانها و گاهی ناهنجاری فکین شده و ممکن است درمان های پرهزینه و طولانی مثل عمل
جراحی و ارتودنسی را ایجاب نماید.
دلایل آسیب پذیری دندان 6
1) چون رویش این دندان همزمان با وجود دندانهای شیری در حفره دهان می باشد، اکثر والدین آن را با دندان شیری اشتباه
گرفته و برای بهداشت و نگهداری آن اهمیتی قایل نیستند. در حقیقت این دندان چوب همنشینی با کوچکتر از خود را می خورد.
2) مینا که قسمت خارجی ساختمان دندانها را می پوشاند در این سن کمتر تکامل یافته و مقاومت چندانی در برابر میکروبهای
پوسیدگی زای دهان ندارد.
3) در این سنین کودکان تمایل فراوانی به مصرف مواد قندی و شکلاتهای چسبنده دارند.
4) بعلت نداشتن مهارت و دقت کافی در مسواک کردن، بهداشت دندانها بخوبی رعایت نمی شود.
5) چون در سطح جونده این دندانها معمولاً شیار ها و فرورفتگی های عمیق وجود دارد، که جایگاه خوبی برای گیرکردن
موادغذایی و موادقندی خواهدبود که این خود باعث افزایش میزان تعداد پوسیدگی ها خواهد شد.
توصیه های لازم جهت حفظ دندان 6
1 – کودکان خود را هر شش ماه یکبار برای معاینه و مشاوره به نزد دندانپزشک ببرید.
2 – در مورد اهمیت دندانها با آنها صحبت کرده و به طرق مختلف آنها را به مسواک زدن تشویق نمایید.(حداقل روزی 3 بار
بعد از هر نوبت غذا)
3 - آنها را ترغیب نمایید تا با مربی بهداشت مدرسه در امر استفاده از دهانشویه سدیم فلوراید همکاری خوبی داشته باشند زیرا
دهانشویه سدیم فلوراید موجب استحکام ساختمان دندان وبالا رفتن مقاومت در برابر پوسیدگی می شود.
4 – چون کشیدن این دندان باعث جابجایی دیگر دندانهای دایمی می شود در صورت وجود پوسیدگی به توصیه دندانپزشک
معالج عمل کرده و تا حد ممکن سعی شود آن را نگهداشته و از کشیدن آن خودداری نمایید.
5 – اگر دندانهای شش کودکانتان شیار و فرورفتگی عمیق دارد به توصیه دندانپزشک آن را پر نمایید.(فیشورسیلانت تراپی)
نكات مهم:
١ - به علت سن رویش ، دندان 6 را دندان شیری حساب نکنید.
٢ - در موقع مسواک زدن دندانها، دندان 6 را با دقت بیشتری مسواک کنید.
٣ - به موقع دندان 6 را فلورایدتراپی کنید
۴ - به موفع دندان 6 را فیشورسیلانت کنید.
۵ - در صورت پوسیدگی حتما دندان 6 را ترمیم کنید.

   


• پیاده روی خانوادگی.
پیاده روی، متناوب دویدن، نرمش و قدم زدن. در حین این کارها میتوانید «هُپ هُپ» بازی کنید یا از برگها و پر پرندگان سرراهتان مجموعه ای جمع کنید. در خانه میتوانید به کمک ساز و دهل و پرچم، رژه ای راه بیاندازید.

• شن بازی.
از اسباب بازیهای مخصوص شن بازی استفاده کنید تا مهارتهای دستی بچه ها تقویت شود.

• آب بازی در حیات خلوت.
یک استخر پلاستیکی، آبپاش، یا شلنگ آب میتواند شوق آب بازی، دنبال بازی و کشتی را در کودکان بیانگیزد. (همواره در هنگام بازی با آب مراقب کودکان خود باشید)

• در اتاق نشیمن یا حیاط خلوت خانه ی خود میدانی از موانع درست کنید، با کوسنها، کارتن های مقوایی، اسباب بازیها و دیگر وسایل که کودکانتان بتوانند به اطراف دویده و از روی آنها بپرند.

• بازی «مثل چی» را انجام دهید.

بچه ها علاقه ی زیادی به حیوانات دارند: «میتونی مثل مرغ راه بری ؟ مثل اسب بتازی ؟ سگ چیکار میکنه ؟» یا کودک خود را تشویق کنید که مثل هواپیما دور حیاط پرواز کند یا با قایقی فرضی پاروزنان در اتاق بچرخد.

• در روزهای مقرر برای بازی، هر بار بازی جدیدی را معرفی کنید. مثلا گرگم به هوا بازی کنید.

• توپ بازی کنید. بازیهایی که شوت زدن، پرتاب و گرفتن توپ دارند تمرین خوبی هستند. سعی کنید خودتان زیاده از حد در گیرو بند قواعد مدارس پیش دبستانی گرفتار نشوید.

• همراه با موسیقی برقصید. کودک خود را در معرض موسیقی های مختلف قرار دهید. ساز زدن روندِ رشد جسمانی را نیز تسهیل میکند. یا ریتم های آشنا را با حرکات جسمی بیامیزید، شعرهایی مثل «یه توپ دارم قلقلیه». آوازهای آشنای بسیاری هستند که به تقویت مهارت های حرکتی کمک می کنند.

• طنابی روی زمین قرار دهید. و وانمود کنید که طناب بندبازی یا تکه پارهای از یک کشتی غرق شده ی دزدان دریایی است تا کودکان سعی کنند تعادل خود را روی آن حفظ کنند.

• شستشوی اتومبیل، موتور، یا سگ. هرکاری که با آب و کف سرو کار داشته باشد، پرانرژی و جالب است. حباب درست کنید و به کودک خود بگویید آنها را بگیرد.

• بازیهای دوران کودکی خود را به آنها یاد بدهید. همه ی آنها برای بچه ها تازگی دارد. مثل «گل یا پوچ» یا «هفت سنگ»

• یک نمایش عروسکی راه بیاندازید. عروسک های انگشتی یا جورابی درست کنید، یا به کمک عروسکهای اسباب بازی، پشت یک مبل نمایشی ترتیب دهید.

• به طرق مختلف مهارت های حرکتی را پرورش دهید و از میزِ کار جدا شوید. به کودک خود کمک کنید تا با گچ یک روستا بکشد یا به کمک تکه ای چوب دنبال نوشته ها و رد خط ها در بیرون یا داخل خانه بگردید.

منبع: سلام دکتر

   


کمرویی در کودکان

شنبه 29 فروردین 1394 نویسنده: مرتضی | نوع مطلب :بهداشت روانی کودک ،

در کمرویی، کودک فقط به خود توجه داشته و از مواجه شدن با دیگران دچار ترس و نگرانی می شود.این حالت گاهی به قطع ارتباط و گاهی به ارتباط ناقص تبدیل شده و موجب آزار فرد کمرو می شود و کم کم اعتماد به نفس وی کاهش یافته و دچار مشکلات دیگر رفتاری نیز خواهد شد.

کار کردن با بچه های کمرو و خجالتی، نیازمند مهارت زیاد پدر و مادرها و مربیان دارد. در بسیاری از کودکان، کمرویی در مراحل مختلفی از رشدشان به چشم می خورند و مانع از آن می شود که در اجتماعات حضور پیدا کنند. راهکارهایی برای درست رفتار کردن با بچه های کمرو و خجالتی وجود دارد که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و کمک می کند تا آنها نیز شبیه کودکان دیگر شوند و زندگی متعارفی داشته باشند.

خجالتی بودن کودک را نزد دیگران مطرح نکیند

عنوان کردن خجالتی بودن کودک نزد دیگران موجب به وجود آمدن یک باور و تلقین غیر منطقی و افزایش این مشکل می شود در عوض باید این مشکل را نزد کودک بسیار کوچک و معمولی نشان داد و آرام ارام و به طور غیر مستقیم او را به میان جمع برد.واگذاری مسئولیت های کوچک و در حد توان در بین جمع، مقایسه نکردن کودک با دیگران، عدم حمایت افراطی از کودک، عدم ترحم و پشتیبانی زیاد از او و ...می تواند هر چه سریع تر کودک یا فرد کمرو را در کاهش این اختلال یاری دهد.

موقعیت ها را شناسایی کنید
موقعیت هایی را که موجب خجالت کودک می شود کشف کنید. کودک ممکن است در موقعیت های اجتماعی احساس ناامنی کند، چون به خاطر مشکلی از سوی دیگران مورد تمسخر قرار می گیرد. در شرایطی که لازم است کودک در حضور دیگران کاری انجام دهد و ارزیابی شود، این امر در او هراس و دلهره به وجود می آورد و در موقعیت هایی که او کوچکترین عضو آن به حساب می آید، حرفی برای گفتن ندارد، حتی گفتگوی یک بزرگسال با او و پرسیدن سوالاتی معمولی می تواند موجب خجالت و کمرویی او شود و کودک را برای همیشه از رفتن به میان گروه یا حضور در اجتماع باز دارد.

برای درمان بهتر، باید به کودک روش های برخورد صحیح با شرایط و موقعیت های مختلف را آموزش داد و کوشید موقعیت های آزمایشی جهت تمرین آموخته هایش فراهم شود.

  استعدادهای کودک را تقویت کنید
توانمندهای جسمانی و استعدادهای کودک را باید تقویت و از آن توانمندی ها در جمع استفاده کرد.هنگام صحبت کردن و ارتباط کلامی با فرزندان، ارتباط چشمی را نباید نادیده گرفت و باید از او خواست با پدر و مادر و دیگران ارتباط چشمی برقرار کند.

همچنین باید کودک را در کلاس های مهارتی یا هنری، ورزشی و ...شرکت داد و زمینه فعالیت او را در کارهای گروهی و اجتماعی فراهم ساخت.

خریدهای ساده، پاسخگویی به تلفن، افزایش ارتباط کلامی در جمع از جمله عوامل بهبود بخشیدن به این اختلال است.

استعدادهای کودک را کشف کنید
خیلی مهم است که والدین یا مربیان استعدادها و علاقمندی های کودک را بشناسند. با ایجاد فرصت هایی برای رشد استعدادها و توانمندی های کودک، اعتماد به نفس او تقویت می شود. نداشتن اعتماد به نفس کافی یکی از دلایل مهم کمرویی و خجالتی بودن است. برای مثال کودکی را که دائم با مدادرنگی هایش در و دیوار یا هر سطح دیگری را خط خطی می کند به جای تنبیه کردن، باید به کلاس نقاشی فرستاد و او را برای آنچه می کشد، تشویق کرد. به این ترتیب کودک در رشته ورزشی یا کلاس هنری مورد علاقه اش، ناخودآگاه با اعضای تیم، یا گروه هنری روابط دوستانه برقرار می کند و به راحتی وارد گروه های مورد علاقه اش می شود.

به کودکان برچسب خجالتی بودن نزنید
هرگز به کودکان برچسب خجالتی، کمرو، بی زبان، یا بی دست و پا نزنید. چون در آن صورت شما به عنوان پدر، مادر یا مربی کودک را با این عنوان به دیگران معرفی می کنید و دیگران به وی با این صفات می نگرند به همین سادگی کودک می پذیرد که کمرو و خجالتی است و با همین صفت رشد می کند. برچسب ها رفتار خجالتی کودک را تقویت می کند و ممکن است در آینده او را به صورت فردی منزوی و تنها درآورد و در زندگی دچار مشکلات زیادی می شود.

بگذارید بچه کمرو در مورد خودش حرف بزند
بچه ها، تا وقتی در جمع، احساس امنیت روحی ـ روانی داشته باشند جرات پیدا نمی کنند خودشان را نشان بدهند. باید به کودک کمرو فرصت حرف زدن بدهید، او را خاطر جمع کنید که شنیدن حرف های او برایتان مهم است. هر قدر کودک اطمینان خاطر بیشتری از جانب جمع یا گروه پیدا کند، راحت تر می تواند حرف بزند و توانمندی های خود را نشان بدهد. برای شنیدن حرف های او صبوری به خرج دهید. هر گونه واکنش منفی پدر، مادر یا مربی می تواند ترمزی باشد برای حرف زدن کودک.

کودکان کمرو را تشویق کنید
کودکان کمرو را برای شرکت کردن در برنامه های اجتماعی مناسب با سن و سال خودشان، تشویق کنید. بهتر است کودک کمرو در کنار کودک جسور و پر جنب و جوش بنشیند. یا با چنان کودکانی همبازی شود. بچه ها با مشاهده رفتار همسالان خودشان، آن رفتارها را تقلید می کنند. همچنین مجموعه ای از کارهای اجتماعی مورد علاقه کودک، برنامه ریزی برای کارهای گروهی و دوست شدن با کودکان جسور و با اعتماد به نفس، به بچه های کمرو کمک می کند تا از حضور در جمع خجالت نکشند.

منبع:‌ مجله خانواده

   


رژیم غذایی کودکان بیش فعال

پنجشنبه 7 اسفند 1393 نویسنده: مرتضی |

رژیم غذایی کودکان بیش فعال باید فاقد مواد انرژی زا مانند قند یا مواد آلرژی زا مانند گندم، تخم مرغ و شیر باشد. همچنین مصرف رنگ های مصنوعی و مواد افزودنی در رژیم حذف گردد. تا کنون در مورد تاثیر رژیم غذایی در بهبود علائم ADHD مطالعه ای انجام نشده است ولی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تغییر در رژیم غذایی سبب تفاوت در بروز علائم می شود. در کودکان مبتلا به ADHD کافئین به عنوان یک محرک عمل کرده و مصرف آن عواقب خطرناکی دارد. بنابراین مصرف آن توصیه نمی شود.

منبع عصر ایران

   


شب ادراری در کودکان

شنبه 11 بهمن 1393 نویسنده: مرتضی | نوع مطلب :بیماری در کودکان ،بهداشت روانی کودک ،

شب ادراری ، ادرار کردن یا خیس کردن رختخواب است اکثر کودکان در سن 3 و حداکثر 5 سالگی در طول روز و شب خود را خیس نمی کنند.معمولا شب ادراری ادرار کردن در خود در طل شب تلقی می شود.کودکی که شب ادراری دارد هنگامی با شب ادراری تشخیص داده می شود که حداقل دوبار در هفته برای حداقل سه ماه بعد از سن 5 سالگی خود را خیس کند.کمتر از یک درصد از کودکان مبتلا به شب ادراری دارای یک اختلال فیزیکی برای مثال مشکل در دستگاه ادراری می باشند. شب ادراری در تعدای از کودکان دارای علت ارثی می باشد در مورد سایر عوامل می توان به رشد آهسته حرکتی، آلرژی، و ضعف در کنترل رفتار اشاره نمود.
در راهنمایی والدین باید به آنها اطمینان داد که شب ادراری مشکل رایجی بوده و خیلی جدی نمی باشد.و نباید کودک را تنبه کرد یا او رامقصر دانست.
در مورد درمان شب ادراری راههای مختلفی وجود دارد که از جمله عبارتند از تقویت و پاداش دادن به کودک برای خیسن نکردن، بیدار کردن کودک با ساعت زنگدار، به عنوان آخرین راه حل می توان از داروی ایمی پرامین برای مدت کوتاه استفاده نمود.

   


بازی با سه ساله ها

شنبه 27 دی 1393 نویسنده: مرتضی | نوع مطلب :بازی و اسباب بازی ،

مهسا باقری، روان‌شناس کودک می‌گوید: وقتی کودک شما سه ساله شد دیگر آن‌قدر آماده شده است که به او قلم و کاغذ بدهید و بگذارید نقاشی کند اما باید مراقب باشید که با قلمی در دست این طرف و آن طرف راه نیفتد.

در این سن مکعب‌های خانه‌سازی می‌تواند مهارت انگشتان کودک را افزایش دهد. کودک در این سن به بازی‌های توام با حرکت با توپ علاقه نشان می‌دهد و این بازی‌ها هماهنگی چشم و دست او را افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: کودک در این سن محدوده‌های نقاشی را بیشتر رعایت می‌کند و می‌تواند بیش از پیش جای چیزها را تشخیص دهد و به همین دلیل می‌توانیم مرتب کردن خانه و اسباب‌بازی‌هایش را جزو بازی‌های او قرار دهیم. اسم این بازی را بگذارید: «جای چی کجاست؟»

این روان‌شناس می‌گوید: کودکان در این سن تخیل فعال‌تری دارند.روروئک‌سواری و حتی پیاده‌روی‌های کوتاه همراه با مادر و خانواده از علاقه‌مندی‌های کودکان این سن است که می‌تواند عضلاتشان را قوی کند. دختر‌ها در این سن کار مادر و پسران کار پدر را تقلید می‌کنند.

دختر‌ها به عروسک و پسر‌ها به ماشین علاقه نشان می‌دهند و دکتر‌بازی و خاله‌بازی از بازی‌های مورد علاقه دختران است. باقری می‌گوید: در این سن می‌توانید قیچی مخصوص برش کودک و چسب ماتیکی به آنها بدهید تا تحت مراقبت شما عکس‌هایی را جدا کنند و بچسبانند. گرچه در این سن کودک تشخیص می‌دهد که چه چیزهایی خوردنی است ولی به دلیل تمایل او به امتحان کردن همه چیز باید مراقب خوردن و بلعیدن چیزها توسط او باشید.

کودک در این سن کلمات را ادا می‌کند و بازی‌های کلامی به او صحبت کردن درست را می‌آموزد. باقری توصیه می‌کند که آموزش رنگ‌ها و اندازه‌ها را از این سن به کودک بیاموزید. مفاهیمی مثل بزرگ یا کوچک برای این کودکان کم‌کم قابل درک می‌شود. کودک سه ساله باید تا سه رنگ را نام ببرد. او در این سن به داستان‌های کوتاه گوش می‌دهد و در پایان سه سالگی خود شعر می‌خواند و قصه‌های کوتاه تعریف می‌کند اما هنوز این شعر‌ها و قصه‌ها نظم و وزن چندانی ندارند.

این روان‌شناس خمیر بازی و گل بازی را بازی مورد علاقه بچه‌های سه ساله می‌داند که خلاقیت و مهارت انگشتان آنها را افزایش می‌دهد.او اعتقاد دارد باید در این سن کودک را به بازی‌های گروهی تشویق کرد و به بازی آنان نظارت داشت، زیرا کودکان در این سن همه چیز را مال خود می‌دانند. اما به بازی‌های گروهی علاقه نشان می‌دهند و نباید آنان را از این کار منع کرد.

منبع روزنامه جام جم

   


در پاسخ به این پرسش باید گفت که این مسئله مستقیما به سن کودک بستگی دارد.

نکته اول: کتاب خردسالان باید پر از تصاویر با رنگ های شاد و براق باشد و نوشته های کمی داشته باشد.زیرا یک تصویر بهتر از هزار کلمه مفهوم را می رساند. برای آموزش و خلاقیت هم تصویر حرف اول را می زند.
نکته دوم: کتاب باید محتوای خلاقانه داشته باشد و خواندن آن برای کودک هیجان انگیز و جالب باشد. علاوه بر آن باید اتفاقات در داستان سریع باشد. شخصیت های داستان باید به خوبی معرفی شده و برای کودک باور پذیر باشند. مشکلات و مسائل شخصیت های داستان باید مشابه مشکلات و مسائلی باشند که کودک در آن سن با آنها مواجه می شود.
نکته سوم: وجود صحبت های خنده دار و لطیفه های بامزه در لابه الای گفتگوهای شخصیت ضروری است.
 نکته چهارم: تقسیم بندی کتاب باید به گونه ای باشد که خواندن کتاب را برای کودک آسان کند. قلم و خط نوشته ای کتاب باید به چشم کودکان آشنا باشد. این نکته به فهم و شناخت بیشتر کلمات توسط کودک کمک می کند.
نکته پنجم: بهتر است کتاب با اطلاعات کمی شروع شود. فقط اطلاعات ضروری مانند اطلاعات کلی در مورد شخصیت اصلی داستان، اسامی و محل زندگی آنها باید در ابتدای کتاب باشد.  اطلاعات اضافی کودک را خسته کرده و دیگر میلی به کتاب خوانی نشان نخواهد داد.
 نکته ششم: قسمت پایانی کتاب هم بسیار مهم است. در انتها، همه مشکلات و مسائل باید حل شده باشد و کتاب پایان خوشی داشته باشد. بویژه اگر مخاطبان آن کودکان خردسال باشند.
 نکته هفتم: تعداد صفحه های کتاب هم از اهمیت خاصی برخوردار است. کتاب هایی که نوشته و عکس با هم دارند. باید بین 25 تا 35 صفحه باشند و کتاب های مصور نباید بیشتر از 16 صفحه داشته باشند.
 نکته هشتم: داستان باید دارای محتوای آموزشی نیز باشد. یک داستان خوب باید به کودک نکات اخلاقی ، فرهنگی و ارزش های مذهبی را بطور غیر مستقیم آموزش دهد.
نکته نهم: کتاب خوب برای کودکان باید شخصیت هایی داشته باشد که بتوانند در شرایط سخت قادر به تصمیم گیری درست شود. شجاعانه برای زنده ماندن و زندگی خود تلاش کرده و در تمام مراحل از اصول صحیح اخلاقی پیروی کنند.

منبع: کتاب رفتار درمانی کودک

   


با آنکه کودکان دنیای متفاوتی دارند، اما آنان نیز مانند بزرگسالان در طول روز با مسائلی مواجه می شوند که باعث شادمانی یا ناراحتی شان می شود؛ بنابراین، احساس غمگینی نیز یک واکنش طبیعی از سوی کودک است با این حال گاه چنین احساساتی در کودکان به یک اختلال تبدیل می شود.

در ادامه نشانه های این مشکل و راه هایی که می توان برای کمک به کودکان از آن استفاده کرد توضیح داده می شود:

نشانه های افسردگی در کودکان

اختلال افسردگی در کودکان به دلایل ژنتیکی، محیطی و یا هر دو، ممکن است روی دهد. وقتی کودکی دچار اختلال افسردگی می شود معمولاً نشانه هایی را بروز می دهد؛ به عنوان مثال بی دلیل یا برای موارد کم اهمیت، گریه می کند، دیگر ممکن است به فعالیت هایی که سابقاً از آن لذت می برد علاقه ای نشان ندهد و مشکلاتی در توانایی تعامل و دوست یابی داشته باشد.

با این حال، برخی از نشانه های افسردگی کودکان به آسانی قابل درک نیست؛ به عنوان مثال، موارد دیگری مانند اعتماد به نفس پایین یا احساس گناه، پرخاشگری و غرولند کردن، همچنین شکایت از مشکلات جسمی مانند سردرد، دل درد و... نیز جزو نکات قابل توجهی است که باید با دقت نظر ارزیابی شود.

درمان های روان شناختی برای افسردگی کودکان

برای کمک به کودکان درگیر با مشکلات افسردگی و درمان آن، شیوه هایی همچون روش های دارویی، درمان های روان شناختی فردی، خانوادگی و مداخله هایی برای مدیریت شرایط غیر مساعد وجود دارد. درمان های دارویی برای کودکانی که به نشانه های شدیدتری از اختلال مبتلا هستند و این موضوع مشکلاتی در خواب، اشتها یا روابط اجتماعی آن ها ایجاد کرده است بسیار موثر است. درمان های روان شناختی هم رویکردهای مناسبی در این حوزه ارائه کرده که نتایج قابل ملاحظه ای برای این کودکان و خانواده های آنان در بر داشته است. این روش ها چنانچه توسط روان شناسان متخصص و شناخته شده، در این حوزه انجام گیرد، پیامدهای بلندمدت فراوانی برای مراجعان خواهد داشت.

9 کار که والدین می توانند برای درمان افسردگی کودک خود انجام دهند:

کودک فقط غذا نمی خواهد: برای کودک خود زمان ویژه ای اختصاص دهید، تنها توجه خود را به تامین خوراک و پوشاک او معطوف نسازید بلکه فرصت هایی را برای سپری کردن اوقات فراغت با یکدیگر فراهم کنید.

آماده باش باشید: پیش از آنکه کودک به علت شکست های مکرر در موقعیت های اجتماعی دچار سرخوردگی و یاس شود او را برای مواجهه با این شرایط یا دشواری های احتمالی آن آماده سازید؛ مثلاً با یکدیگر تمرین هایی را در این زمینه انجام دهید.

مستقل اما حمایت کننده: به گونه ای بر فعالیت های کودک نظارت داشته باشید که در عین وابسته نساختن او به خودتان، همواره احساس کند که از حمایت و پشتوانه شما برخوردار است و احساس بی کسی و تنهایی نکند.

خوددرمانی ممنوع: درمان های ارائه شده از سوی متخصصان را پیگیری کنید و نکات مطرح شده، در جلسات مداخلات روان-شناختی را به دقت اجرا کنید و در مصرف داروهای توصیه شده مقاومت و تعصب به خرج ندهید.

مطالعه کنید: توجه به نیازهای فردی، تحولی و جنسیتی هر یک از فرزندان و کسب اطلاعات درباره ویژگی های هر یک از مراحل سنی و تغییرات مرتبط با آن خصوصا در سال های آغازین بلوغ نقش بسزایی در افسرده نشدن کودکان دارد.

همسر و والد خوبی باشید: کاهش و حل تعارض های زناشویی که آشفتگی روان شناختی زیادی را برای کودکان ایجاد می کند نیز در شادمانی آنان بسیار موثر است. همچنین تلاش برای استفاده از شیوه های فرزندپروری کارآمد می تواند از افسردگی کودکان جلوگیری کند.

امید داشته باشید و امید ببخشید: عزت نفس را در کودک تان افزایش دهید و دیدگاهی مثبت در ذهن او از دنیا، خلق کنید، توانمندی های او را نادیده نگیرید و محیط اطراف را برای کودک، متخاصم و ناامیدکننده توصیف نکنید.

تغییر سبک فرزندپروری در صورت لزوم: تغییر سبک فرزندپروری از والدینی پرخاشگر یا بی تفاوت به والدینی مقتدر و در عین حال مهربان، در این مسیر بسیار موثر است. در این زمینه می توان از دوره های آموزشی موجود در کلینیک های تخصصی استفاده کنید.

ریشه را بیابید: بررسی محیط های دوستی یا آموزشی کودک به منظور ریشه یابی علل محیطی مشکلات او و تلاش برای کاهش استرس های موقعیتی و درمان افسردگی کودک نیز بسیار حائز اهمیت است.

   


لباس زمستانی کودک چگونه باشد

چهارشنبه 28 آبان 1393 نویسنده: مرتضی | نوع مطلب :لباس کودک ،

زمستان، دمای هوا کاهش می‌یابد و باران و برف آغاز می‌شود. هر چه سرمای هوا بیشتر می‌شود، کودک به مراقبت بیشتری احتیاج دارد. در این شرایط چگونه باید کودک را بخوابانیم؟ چه لباس‌هایی باید به تنش کنیم؟


لباس خواب کودک در زمستان چگونه باشد؟


راحتی کودک، گرمای بیش از حد نیست

ما در زمستان برای محافظت از سرما، لباس‌های بیشتری به تن می‌کنیم. تعدادی از ما این کار را حتی با کودکان خود نیز می‌کنیم زیرا نمی‌خواهیم در طول شب، سردشان شود. اما باید بدانید که گرمای زیاد در طول شب موجب بدخوابی کودک می‌شود. حتما برای شما هم پیش آمده که شب‌ها به دلیل گرمای زیاد، در حالی حه عرق کرده‌اید، از خواب بیدار می‌شوید یا زمانی که اتاق سرد است، لباس زیادی به تن می‌کنید و به زیر پتو می‌روید. درست است که در آن زمان اتاق سرد است اما هنگامی که با لباس زیاد به زیر پتو می روید، نیمه‌های شب گرمتان می‌شود. این مورد برای کودکتان هم صدق می‌کند. بنابراین بهتر است همیشه قبل از خواب مقداری درجه شوفاژ یا بخاری خود را کاهش دهید.

لباس خواب کودک برای شب‌های زمستان

برای نوزادانی که قنداق می شوند، من لباس‌های سبک را پیشنهاد می‌کنم. اگر می‌خواهید لباس آستین بلند به تن‌اش کنید، از سبک بودن آن مطمئن شوید. کودک نباید در طول خواب گرمش شود. اگر قنداق او از پارچه‌ای با جنس سنگین تهیه شده، بهتر است از پوشاندن لباسی دیگر خودداری و تنها جوراب به پایش کنید. قنداق را طوری ببندید که نه خیلی تنگ باشد و نه خیلی گشاد. تنها فضایی به او دهید تا بتواند پاهایش را به آسانی تکان دهد.

حتی برای کودکانی که از قنداق استفاده نمی‌کنند نیز همین توصیه‌ها را به کار گیرید.

چگونه مطمئن شوم که کودک گرمش نیست؟

دمای ایده آل برای اتاق خواب کودک، 68 درجه فارنهایت(20 درجه سانتی گراد) است. قبل از خواب کودک، قبل از این که یک پتوی دیگری روی او بیاندازید، دمای بدن او را چک کنید. دستتان را بر پشت یا پشت گردن کودک قرار دهید، اگر دیدید که عرق کرد، زمان آن است که یک لایه از لباس‌های او را کم کنید تا در طول شب، گرمش نشود. اما اگر دمای بدن او پایین و پوستش سرد است، یک لباس سبک دیگر به تنش کنید.

منبع: سایت نی نی بان

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


صفحات جانبی


نظرسنجی

    ارزیابی شما از این وبلاگ چیست؟


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :