بازی بچه ها از نگاه بزرگترها گاهی كم اهمیت تلقی می گردد. اما برای كودكان بسیار با اهمیت است و آنها با نگاه دیگری این امر را میبینند. در اینجا نكاتی در رابطه با انتخاب نوع اسباب بازی و همچنین مشخصات یك بازی مفید ذكر می شود.
بازی از ضروریات زندگی كودك است و در رشد جسمی و ذهنی كودك تأثیر ویژه ای دارد. وسایلی كه برای بازی فرزندان انتخاب می كنید باید خصوصیات و شرایطی دارا باشد تا اهداف ما را از بازی كودك برآورده ساخته و برای او مفید باشد. در انتخاب اسباب بازی و همینطور نوع بازی در نظر داشتن نكات زیر ما را یاری خواهد كرد.
1- با توجه به سن و جنسیت كودك برایش اسباب بازی انتخاب نمایید.
2- اسباب بازی نباید خیلی گران قیمت باشد تا كودك بتواند آنرا دستكاری كند.
3- اسباب بازی باید بی خطر باشد تا سلامت او را تهدید نكند.
4- اسباب بازی باید متنوع باشد تا كودك احساس خستگی نكند.
5 - اسباب بازی باید به گونها ی باشد كه كودك را در رشد و تكامل حواس یاری دهد.
6 - از خوردنیها به عنوان اسباب بازی استفاده نشود.
7- در خرید اسباب بازی به نیاز كودك توجه شود نه خوش آیند بزرگترها.
8 - بازی باید برای كودك خوش آیند باشد. هیچگاه به بازی جنبه تحمیلی ندهید.
9 - از مداخله نابجا در بازی بچه ها بپرهیزید.
10 - از رشد اجتماعی كودكتان در بازی غافل نشوید. حضور در یك بازی چند نفره میتواند به این رشد كمك كند.
11 - محیط بازی از نظر وسایل مختلف بازی غنی باشد.
12 - در ضمن بازی كودكان، آنها را به رعایت حق وعدالت تشویق كنید.
13 - اگر كودك شما میل به بازی ندارد، به كشف علت بپردازید و در درمان آن كوشا باشید.
14- محیط بازی باید برای كودك مفید، زیبا و مطلوب باشد.
15 - كار كودك بازی است اما بازی هم باید تا حدی جدی باشد.
16 - از انجام هر بازی باید نتیجه مثبت انتظار داشت.
17- گاهی اوقات بزرگترها لازم است همبازی كودكان شوند