آیا کودک شما از آن دسته کودکانی است که از صبح تا شب حرف میزند؟ یا کودکی ساکت است؟
اگر چه این به تمایل کودک بستگی دارد ولی شما میتوانید مهارتهای صحبت کردن او را تقویت کنید. همانند یادگرفتن نوشتن و ریاضیات، تمرین و ممارست در صحبت کردن نیز تاثیر فراوان دارد.
به یک شنونده فعال تبدیل شوید.این به این معنی نیست که صحبت های فرزند خود را بشنوید، بلکه باید از او سوال کنید، اظهار نظر کنید و درگیر یک مکالمه واقعی شوید.اینجا برخی بازیها و فعالیتها که میتواند مهارتهای صحبت کردن کودک شما را ارتقا ببخشید آورده شده است.از آنجا که کودکان به طرق مختلفی می آموزند،تصور نشود که تمامی کودکان میتوانند از این فعالیتها به شیوه ای یکسان بهرمند شوند.

قسمت اول: برای زبان آموزان شنوایی
هر زمان که با کودکان هستید با او صحبت کنید
.در مورد خبری که خواندید.بحثی که در محل کار داشتید.هنگامی که به خرید میروید در مورد سفرهایی احتمالی که برای خرید رفتید با او صحبت کنید.ممکن است به نظر برسد که کودک شما گوش نمی دهد ولی تعجب نکیند اگر ببینید برخی چیزهای که شما به او گفتید را در صحبت با دیگران به کار گیرد.و به یاد داشته باشید که کودک به طور طبیعی تقلید می کنند پس مواظب زبانتان باشید.
از کودکتان سوالات باز بپرسید.اگر از کودکتان یک سوال باز مثل این که "امروز در مدرسه چه کار کردی؟" بپرسید از او پاسخ مفصل تری خواهید شنید تا اینکه از او سوالی با جواب بلی یا خیر مثل این سوال بپرسید "امروز مدرسه خوب بود یا نه؟"
اگر به صورت آهسته پاسخ میدهد با جزئیات بیشتری از او سوال کنید"چه آزمایش علمی امروز انجام دادید؟"به کودکتان فرصت دهید آنچه با آن روبه رو شده است را براتیان توصیف کند و با شور و اشتیاق به صحبتهای او گوش دهید.ممکن است مطالب به ظاهر  بی اهمیت را برایتان بازگو کند ولی همه اینها برای او مهم است.
آواز خواندن و  شعر خواندن و یا داستان خواندن کودکتان را ضبط کنید.کودکان از شنیدن صدای خودشان لذت میبرند.و این صداها را نگهدارید مانند عکسهایی که از دوران کودکی او نگه میدارید.
روی داستهای محبوب قدیمی کار کنید و آنها رابازخوانی کنید. کتابهای محبوب او و داستانهای معروف را با صدای بلند بخوانید و در برخی نقاط کلیدی داستان از او بخواهید که ادامه جمله را کامل کند و یا عمدا تغییراتی در داستان بدهید و ببینید که او متوجه اشتباه عمدی صورت گرفته خواهد شد.
گزارش یک کتاب را از کودک بخواهید.سر میز شام یا هرکجا که اعضا خانواده باهم هستند از کودکتان بخواهید تا خلاصه داستان کتابی را تازه خوانده را بیان کند.و از اعضاء خانواده بخواهید سوالاتی را مطرح کنند تا کودک پاسخ دهد و از کودک بخواهید که بگوید کجا کتاب را دوست داشته یا نداشته است.

تلخیص و ترجمه شده از سایت babycenter
http://www.babycenter.com/0_fun-activities-for-promoting-speaking-skills_67044.bc
(این پست وقت گیر بود قسمتهای بعدی در پستهای بعدی)

نرگس توی باغ پرندگان اصفهان