اصول تغذیه تکمیلی : شروع و ادامه غذای کمکی در ماه هفتم (اولین ماه شروع غذای کمکی)

1.      بعد از تغذیه شیرخوار با شیر مادر غذای کمکی به او داده شود.

2.      مواد غذایی چه از نظر نوع و چه از نظر مقدار به تدریج به برنامه غذایی شیرخوار اضافه شود.

3.      از یک نو ماده غذایی ساده شروع کرده و کم کم به  مخلوطی از چند نوع برسانید.

4.      از یک قاشق مرباخوری شروع نموده و به تدریج بر مقدار آن اضافه کنید. به استثناء زرده تخم مرغ

5.      در شروع، غذاها نسبتا رقیق ولی کمی غلیظ تر از شیر مادر باشند و بتدریج بر غلظت آنها افزوده شود.

6.      بین اضافه کردن مواد غذایی مختلف 5-7 روز فاصله بگذارید تا شیرخوار اول به یک غذا عادت کند بعد غذای کمکی جدیدی به او بدهید این کار باعث میشود که اگر ناسازگاری به یک ماده غذایی وجود داشته باشد شناخته شود و از طرف دیگر دستگاه گوارش شیر خوار فرصت عادت به مواد غذایی را پیدا کند.

7.      تنوع  در غذای کمکی مورد توجه قرار گیرد.

 

عضویت در کانال تلگرام از طریق لینک زیر

https://telegram.me/nozadaneh

 @nozadaneh